Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

О МУЗЕЈУ

Природњачки музеј у Београду је једна од најстаријих српских националних установа. У Србији је једини музеј такве врсте, а по богатству и разноврсности примерака, постигнутим резултатима у области музеологије и науке један је од водећих природњачких музеја у југоисточној Европи. Званично је основан 1895. године, као Јестаственички музеј српске земље.
У привременом простору чува се природна и културна баштина у 117 природњачких збирки, са приближно 1500000 различитих примерака из Србије, Балканског полуострва, али и целог света. По броју примерака издвајају се: минералошка, петролошка, збирке фосилних и рецентних мекушаца, инсеката, птица, сисара, као и Генерални хербаријум Балканског полуострва, које имају велику научну и музеолошку вредност.
Природњачки музеј поседује једну од најстаријих и најбогатијих стручних библиотека на Балкану.
Природњачки музеј нема сталну поставку, а изложбена активност, промоције, презентације и стручни скупови одвијају се у Галерији на Калемегдану.
Педагошко пропагандна служба музеја остварује интензивну сарадњу са са бројним школама Србије, са децом свих узраста.


Више информација о музеју

Валтровићева награда

Музеј године 2012.

Са задовољством и поносом вас обавештавамо да је наш музеј – Природњачки музеј у Београду, добитник награде Михајло Валтровић за Музеј године, за изузетне резултате у раду постигнуте током 2012. године који по стручном и научном значају представљају истакнути допринос развоју културе Србије. Природњачки музеј, основан 1895., једна је од најстаријих културно-научних институција у Србији. У њему се чува 120 збирки са преко 1 500 000 примерака из света природе.
Данас - 118 година након оснивања, Природњачки музеј још увек је у привремном смештају и без сталне поставке. Недостатак адекватног смештаја и изложбеног простора Музеј је надокнадио повећањем броја изложби, подизањем интересовања у домаћој и страној јавности и интерактивним радом са посетиоцима. У току 2012. у Београду и другим местима Србије Природњачки музеј реализовао је укупно 18 изложби: Животињско царство; Шест ногу; Дрво или живот сам; Мозаик природе; Еco fair; Изложба на Београдском Сајму књига; Из ризнице библиотеке Природњачког музеја; Небески ловци; Сведоци прошлости; Додирнимо природу; Фосили из Горње Пребрезе; Алергене биљке; Српско језеро; Скелети уживо; Додирни у мраку ... ако смеш; Суживот са великим зверима; Свет риба; Музеј као слика света. Изложбе је припремило 24 аутора са стручним сарадницима а посетило их је је укупно 283.603 посетилаца, чиме је остварена рекордна посета у последњих 10 година.

У току 2012. у Београду и другим местима Србије Природњачки музеј реализовао је укупно 18 изложби: Животињско царство; Шест ногу; Дрво или живот сам; Мозаик природе; Еco fair; Изложба на Београдском Сајму књига; Из ризнице библиотеке Природњачког музеја; Небески ловци; Сведоци прошлости; Додирнимо природу; Фосили из Горње Пребрезе; Алергене биљке; Српско језеро; Скелети уживо; Додирни у мраку ... ако смеш; Суживот са великим зверима; Свет риба; Музеј као слика света. Изложбе је припремило 24 аутора са стручним сарадницима а посетило их је је укупно 283.603 посетилаца, чиме је остварена рекордна посета у последњих 10 година.
У оквиру своје редовне делатности стручњаци музеја радили су на заштити више значајних локалитета или других природних добара in situ: палеонтолошких локалитета „Глуви поток“, Горња Пребреза, Носак, „Буштрање“, Бабушница – Валниш, Костолац; као и на заштити стабла дивљег кестена на Дорћолу.
У току 2012. године запослени музеја прибавили су 30.287, препарирали 15.513, а конзервирали 3093 примерка из збирки. У електронску базу података извршено је 10.912 уноса.
У циљу популаризације природе Србије публиковано је 49 научних и стручних радова које су објавили запослени у музеју током 2012. године.
Музеј је у 2012. години објавио 5 публикација, међу којима су: Дрво или живот сам, Српско језеро, 6 ногу, Музеји у јавности, јавност у музејима, Bulletin of the Natural History Museum, Volume 5.
Значајан број кустоса Природњачког музеја укључен је у рад на међународним и националним пројектима заштите природе.
У току 2012. године музеј је зе посетиоце реализовао више научних и стручних предавања као и промоција књига. У Музеју, вртићима и школама за децу са инвалидитетом одржано је 24 креативне радионице.
Музеј је током 2012. године био веома медијски експониран, са 354 медијска прилога, од којих преко 250 минута у најгледанијим емесијама националних телевизија и 246 прилога у штампаним медијима.
У току 2012. кустоси Природњачког музеја стекли су три академска звања (два звања доктора наука и један мастер) и седам стручних музејских звања.
Према мишљењу Комисије за доделу награде, на основу наведених чињеница проистиче да је Природњачки музеј постигао изузетне резултате у раду током периода јануар-децембар 2012. који по стручном и научном значају представљају истакнути допринос развоју културе Србије и српској музеологији.
Захваљујемо се Музејском друштву Србије, Комисији за доделу награде Михајло Валтровић, као и свим колегама који су нам указали поверење и препознали велики труд који улажемо на пољу музеологије, заштите природних и културних добара Србије, као и њихове промоције. Захваљујемо се и организаторима стручног скупа у Нишу на доброј организацији ове свечаности.
С поштовањем,
ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Повеља и награда

Директор С. Спасић се захваљује на награди

М. Мучалица известилац Комисије за доделу награда