Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Штампање музејских публикација има велику традицију у дугој историји постојања ове националне куће. Оне су забележиле бројна музеолошка и научна открића, поставке изложби и обележaвање других манифестација.

Почетак издавачке делатности Музеја српске земље везује се за 1903. годину. У почетку Музеј српске земље објављује мање прилоге о фауни, флори и геи. Први прилози штампани су у часописима Ловац, Наставник и Просветни гласник, за то време јединим али признатим часописима.


ПОСЕБНА ИЗДАЊА ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА

Прво посебно издање припремио је и штампао 1903. године чувени малаколог и први директор Музеја српске земље Петар С. Павловић под насловом : Пузгавац (Trichodroma muraria L.).

До броја 7 Посебна издања нису нумерисана. Посебна издања до броја 25 нису тако и означена, а као издавач наводи се Музеј српске земље (до броја 23), односно Природњачки музеј српске земље (24-25). Од броја 26 поред имена издавача (Природњачки музеј у Београду) стоји и ознака Посебно издање. Број 37 означен је као Supplementa/Special issue, а бројеви 38 и 39 као Посебно издање/Special issue.

После дуге паузе од шест година у току 2007. године обновљено је издавање Посебних издања Природњачког музеја. Штампана су два Посебна издања: "Butterflies (Lepidoptera, Hesperioidea and Papilionoidea) from the collection of the Natural History Museum in Belgrade" аутора Љиљане Анђус, и "Фотографија као музејски предмет" аутора Миле Карас.

Тренутно у продаји у Галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5. Ова издања можете и да наручите. Контакт особа Милена Радочај.

Милена Радочај

Баденске шкољке југоисточног обода Панонског басена (Централни Паратетис)

Aутор: Гордана Јовановић

Књига представља делимично измењену и допуњену докторску дисертацију ауторке и састоји се из 11 поглaвља пропраћених фотографијама, цртежима и таблама са фосилима неопходним за сагледавање геолошке прошлости југоисточног обода Панонског басена у време средњег миоценa (бадена).
У књизи су анализирани и описани подаци o најважнијим представницима шкољака сакупљених на проучаваном терену: таксономски положај, порекло, миграције, географско распрострањење и услови у којима су живеле.
Публикација садржи и много других информација о јединственом геолошком догађају из миоценске епохе (Средњомиоценски климатски оптимум), када су истраживани терени били преплављени последњим правим топлим морем нормалног салинитета. Као синтеза ранијих и најновијих сазнања, књига даје и одговоре на комплексна питања из области палеобиодивезитета, распореда копнених и водених средина, веза између појединих басена и подбасена, а отварају се и друга питања која се односе на будућа палеонтолошка и биостратиграфска истраживања.
Aутор
Публикацију можете преузети у ПДФ

СУРЛАШИ - дивови из наше геолошке прошлости

Аутори: Сања Алабурић, Зоран Марковић и Милош Миливојевић

Kада кажемо сурлаш, прва помисао је да је у питању данашњи афрички или азијски слон, евентуално мамут. Међутим, они су само потомци једне групе сисара чији су фосилни остаци део приче која траје милионима година. Од релативно малих животиња, еволуцијом су постали најкрупнији копнени сисари.
Све до проналаска комплетног сисара, представа о овим животињама била је нејасна, а понекад и гротескна. Њихове лобање и крупне кости, људи су доживљавали као делове киклопа или других митских бића.

МЕТЕОРИТИ - гласници свемира

Aутор: Александар Луковић

Чврста тела ванземаљског порекла, којапролазећи кроз атмосферу досегну површинупланете називамо метеоритима. Пoрeд мeтeoритaрaзликуjeмo joш и :• Meтeoрe – тeлa кoja прoлaзe крoз aтмoсфeруaли нeдoстижу пoвршину плaнeтe.• Meтeрoидe – мaлa тeлa кoja сe нaлaзe уинтeрплaнeтaрнoм прoстoру.• Aстeрoидe – вeликa интeрплaнeтaрнa тeлaкoja мoгу бити килoмeтaрских димeнзиja.
Њихово порекло се углавном везујеза астероиде, али постоје и метеорити који наЗемљу долазе са суседног Марса или Месеца. Метеорите делимо на виђене, у смислу да јеуочен њихов пролазак кроз атмосферу и нађене.
Имена метеорита су везана за место пада иобично су праћенa бројем јер је чест случај дадође до распрскавања током проласка крозатмосферу па један метеорит има више делова.Тренутно се зна за више од 17000 метеорита, којисе чувају у специјализованим институцијама.
Свaким дaнoм сe овај број рапидно повећава.

Кафа – узбудљива прича о добром укусу

Аутор - Александра Савић, дизајн Снежана Рајковић, илустрације Бора Милићевић. Публикација је богато илустрована и штампана у боји, обим 92 стране, меки повез, текстови ћирилични.

Кафа - окрепљујући напитак без којег не можемо да започнемо дан представља много више од средства за разбуђивање. Позив: „хајдемо на кафу“ представља културолошки феномен препознатљив у свим областима живота, од пословног, преко приватног и породичног. Кафа је биљка без које би наш живот, сасвим извесно, био мање узбудљив.
Публикација која прати истоимену изложбу «Кафа – узбудљива прича о добром укусу“ представља ову необичну биљку, кафу, чије плодове човек користи преко 1500 година. На популаран и стручан начин кафа (Coffea arabica L.) је представљена кроз еколошки, ботанички, историјски, културолошки, етнографски, технолошки, хемијски, медицински и употребни аспект у свету, уз многе занимљивости. Део публикације посевећен је настанку кафеџиница и кафана у свету и Србији и њиховом значају у развоју друштва. Посебно поглавље посвећено је употреби кафе у градској и сеоској средини у Србији и њеној улози у друштвеном животу код Срба.


Цена: 500, - РСД.


Монографија ''Life on the shore - geological and paleontological research in the Neogene of Sibnica and vicinity (Levač basin, Central Serbia) – Part I

Посебно издање Гласника Природњачког музеја, монографија ''Life on the shore - geological and paleontological research in the Neogene of Sibnica and vicinity (Levač basin, Central Serbia) – Part I'' представља резултат дугогодишњег теренског, лабораторијског и музеолошког рада стручњака Природњачког музеја из Београда, Одељења за палеонтологију Геолошког факултета Универзитета у Утрехту и Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду на за југоисточну Европу најзначајнијем референтном доњомиоценском локалитету. Аутори поглавља су из поменутих институција, тако да је монографија дело међународне екипе стручњака. Сачињавају је научна и стручна поглавља у којима су обрађене следеће теме: значај налазишта, историјат проучавања, геологија, методе рада, палеоботаника, палеозоологија, биостратиграфија, палеоекологија и геозаштита.
Са становишта заштите културних добара, један од главних аспеката је приказ музеолошке обраде културних добара из природе који су откривени током истраживања, њихова категоризација и презентација јавности.
Монографија има 148 странa и на енглеском је језику.
Планирано је издавање другог дела у коме би биле обрађене области које нису обухваћене у првом. Публикацију у ПДФ-у можете преузети овде

др Зоран Марковић

Шумови мора

Биљана Митровић
Цена: - 350, РСД

Три боје вина

Деса Ђорђевић-Милутиновић

Вино је култно пиће, статусни симбол, печат цивилизацијског уздизања.... и управо наша, помало необјашњива опчињеност једним преврелим грожђаним соком указује колико смо заправо везани за Природу и природне процесе.
Из каталога ћете сазнати како је човек од дивље лозе „створио“ питому. Које су основне разлике између белог, црног и розе вина. Зашто је то необично „пиво са планина“ у Асирији постало статусни симбол, а у Античкој Грчкој филозофско пиће. Шта је то „ђаволско вино“ и како је угљен диоксид прославио покрајину Шампањ.
Међутим упркос путу вина кроз цивилизацијске успоне и падове, и хиљадама година дуге винскe културе, овај напитак не би постојао да није саме Природе, јер за свако вино, било да је оно добро или лоше, неопходна је једна биљка и једна гљива: винова лоза и квашчева гљивица, без њих нема ни вина. А чаробна формула која, без разлике, утире пут свим винима овога света врло је једноставна– зове се алкохолно врењеи у потпуности је дар Природе.


Публикација у ПДФ-у

Кроз свет инсеката Србије

Александар Стојановић и Мирослав Јовановић

Код већине људи инсекти изазивају обично негативну реакцију и повезују се са непријатним искуством које је већина нас имала са врстама које нам свакоднево загорчавају живот: насртљиви комарци, досадне муве, гадне буба швабе и многи други инсекти које углавном нико не жели срести.
Након дугогодишњег бављења инсектима и упознавања са њиховом фасцинатним бојама и облицима, готово бескрајном бројношћу и разноврсношћу пожелели смо да део наше очараности њима пренесемо на читаоце.
У овој публикацији приказни су само инсекти које живе у Србији и које смо прикупљали и препаровали у протеклих 25 година. Њих смо Вам представити путем фотографија из природе и препарираних примерака, илустрацијма и текстовима о важнијим групама инсеката. Избор врста морали смо ускладити са материјалом којим располажемо али смо се потрудили да буду заступљени сви инсекатски редови чији су представници до данас забележени код нас. Акценат смо дали пре свега на упознавање богатсва и разноврсности фауне инсеката Србије. Укупно је приказано 589 врста инсеката кроз 14 илустрација, 98 фотографија и 39 табли са инсектима.
У литератури смо навели само нека важнија дела која смо користили током припреме ове публикације а за које сматрамо да могу бити доступна просећном читаоцу а из којих он може проширити своја знање о инсектима.
Уколико успемо да Вас заинтересујемо и променимо уврежено мишљење о инсектима, сматраћемо да је ова публикација постигла свој циљ.

АУТОРИ

Цена: -500, РСД

ДИНОСАУРУСИ НЕКАД И САД, ИШЧЕЗЛИ СВЕТ МОРСКИХ ДУБИНА

Аутори: кустоси Природњачког музеја др Деса Ђорђевић Милутиновић, др Александра Маран Стевановић и др Зоран Марковић. Илустрације: Бора Милићевић Дизајн: Весна Панајотовић Обим 56 страница, меки повез, 40 илустрација у боји, текст на српском језику штампан ћирилицом, тираж 1000 примерака.

Књига је необичног дизајна, богато илустрована акварелима и може да се чита са обе стране, тако да је чине две одвојене целине.

У делу „ДИНОСАУРУСИ НЕКАД И САД“, (аутори: Деса Ђорђевић Милутиновић и Зоран Марковић), приказане су старе и нове реконструкције појединих диносауруса и птеросауруса. Основна намена књиге је да укаже читаоцима како ништа није непроменљиво и да многе ствари, а нарочито изглед и навике диносауруса, веома много зависе од количине фосила са којима научници располажу. Што је више фосила то је више информација и закључака а изглед животиње постаје другачији. Ни данашње реконструкције нису коначне.....

Из књиге:

„Вековима уназад људи су наилазили на огромне окамењене кости или делове скелета заробљене у стенама и углавном су их приписивали змајевима или другим митским и бајковитим неманима. Тек пре нешто више од два и по века полако су почела да се прикупљају научна сазнања о неким необичним, огромним и непознатим животињама које су заиста постојале и које су у далекој прошлости настањивале Земљу. Међутим, будући да се најчешће наилазило само на поједине делове скелета, људи нису могли тачно да знају како су ове животиње изгледале. Због тога су прве реконструкције диносауруса и осталих мезозојских гмизаваца знатно другачије од данашњих. На први поглед, оне нам могу изгледати смешне и нетачне. Али ипак, морамо имати на уму да пре 100 или 200 година људи нису знали готово ништа о праисторији. Данас, два века касније, постоји веома много истраживача-палеонтолога који се баве реконструисањем џиновских мезозојских гмизаваца а такође постоји и много више фосилних налаза.“

Део „ИШЧЕЗЛИ СВЕТ МОРСКИХ ДУБИНА“, аутор Александра Маран Стевановић, посвећен је морским гмизавцима и другим животињама које су живеле у морима и океанима током мезозоика – доба диносауруса.

ЦРНО И БЕЛО – ПРИЧА О ЧОКОЛАДИ

Аутори: Олга Васић и Деса Ђорђевић Милутиновић. Дизајн: Милан Јанић Обим 29 страница, формат B5, меки повез, 37 слика (26 у боји, 11 црно-белих), текст на српском језику штампан латиницом, тираж 1000 примерака.


У књизи је на интерсантан и једноставан начин приказан историјат чоколаде у протеклих 4000 година. Први део књиге посвећен је историјату чоколаде и чоколадног напитка у средњој Америци, од Олмека преко Маја до Астека. Њихови обичаји, веровања и начини припреме „пића богова“, како су је називали.

Из књиге:

„Маје и Астеци готово никада нису користили чоколаду у чврстом стању, већ су од какаоа справљали чоколадне напитке од којих је сваки, у зависности од различитих додатака, имао свој препознатљив укус, густину, боју и назив. Најчешће су додавани бибер и чили папричица, такав напитак се звао чилкакахуатл и обично се пио веома врућ. Универзални додатак је такође био и кукуруз којим су одређивали густину појединих напитака. Такође су справљани напитци од зелених зрна какаоа, чоколада са медом, чоколада са ванилом, са семенима цеибе (Ceiba pentandra) или додатком цветова магнолије у праху. Неки од ових напитака били су ретки, неки густи. Било их је црвене, беле и тамне боје.
Такође постоји запис о чоколади „цветне” боје која се правила са додатком хуитзтеколи-цветова, остало нам је непознато које боје и укуса је био овај високоцењени напитак. Други данас такође непознат напитак - ксочикакахуатл или цветна чоколада, имао је префињен и богат укус и пили су га само чланови краљевске породице. Астеци су углавном пили хладну чоколаду а Маје топлу.“

Други део књиге посвећен је путешествију чоколаде по Европи, од њеног скромног доласка у Шпанију пре 5 векова до данашње, слободно можемо рећи „експлозије“ чоколаде и чоколадних продуката.

Из књиге:

...„Прва чоколада у Србији појавила се већ 1897. у Београду у продавници Косте Шонде. Била је то „чоколада са млеком ОЛГА“, која се у листу Вечерње новости оглашавала као: „најбоља од свих чоколада“ (према рукопису: Јово Анђић, Слатки Београд – кратки водич кроз историју слаткиша у модерном Београду). Из огласа се види да је К. Шонда као „специјалитете за послуживање“ продавао и чоколадне посластице, пралине и ђандују.“....

*
...„Под притиском јавности поједини произвођачи су последњих година за неке своје чоколаде почели да користе сировине за које гарантују да нису настале на бази ропства, трговине људима и неправедно ниских надница. Такви производи препознају се по ознаци Fair trade.“.....

*

"Минерали Трепче"

Аутор Александар Луковић

Збирка трепчанских минерала, представља једну од најлепших и највећих збирки Природњачког музеја. Као резултат вишегодишњег рада на систематизацији и конзервацији збирке постављена је изложба, у оквиру које су изложени бројни експонати који репрезентују природу овог лежишта.
Каталог садржи један општи преглед историје, геологије и минералогије рудника прилагођен нивоу просечног посетиоца музеја.
Историја рудника је обухватила, у кратким цртама кроз етапе, период од римског па све до модерног доба. Генеза је, у највећој мери описана у складу са Шумахеровим виђењем формирања овог рудног лежишта, док је минералошка страна обрађена према минералним врстама које се појављују. Наравно, број минералних врста које су доказане у оквиру овог лежишта је много већи од броја обрађеног у оквиру каталога.
Свако поглавље је пропраћено фотографијама и илустрацијама.

Цена: 400, - РСД

Александар Луковић

Старо и нестало воће Србије

Аутор публикације: Александра Савић. Аутор илустрација: Бора Милићевић. Дизајн: Снежана Рајковић.


Публикација “Старо и нестало воће Србије“ на популаран али и стручан начин представља многе сорте нашег аутохтоног и одомаћеног воћа, које се гаји вековима на нашим просторима.
Публикација је рађена у високом квалитету штампе, богато илустрована и са јединственим цртежима плодова воћа и фотографијама мотива српског села. Србија обилује великим бројем старих, аутохтоних сорти воћа, најразноврснијих облика, боја, укуса и мириса, које су се гајиле на нашем подручју стотинама година уназад, а које нестају без повратка готово незабележене. У сеоским окућницама и воћњацима, али и на нашим пијацама, данас је веома тешко видети многе сорте воћа које су наши преци користили за исхрану.
Осим значаја у људској исхрани, преради и изради многих предмета, аутохтоно воће је део природног пејзажа нашег села, чиме улепшава и обогаћује руралне пределе, као и део наше нематеријалне баштине, традиције, обичаја и наслеђа.
Публикација и изложба «Старо и нестало воће Србије» приређене су са циљем да се представи богатство, лепота и разноврсност аутохтоног воћа наших крајева.

Цена: 600, - РСД

„Музеји у јавности, јавност у музејима; музејски ПР – савремени приступи“

аутор Александра Савић

Природњачки музеј у сарадњи са Заводом за уџбенике објавио је стручну публикацију „Музеји у јавности, јавност у музејима; музејски ПР – савремени приступи“ аутора Александре Савић, вишег кустоса Природњачког музеја.
Књига „Музеји у јавности, јавност у музејима; музејски ПР – савремени приступи“, даје преглед из области музеологије и савремене улоге музеја у друштву, али и значај и примену односа с јавношћу кроз унапређење пословања музеја као непрофитне институције. У књизи су детаљно описане технике и методе односа с јавношћу у целости, примењене у пословању наших музеја, затим односи с медијима, спонзорисање музеја и музејски маркетинг, образовна улога музеја, друштвено одговорно пословање, истраживање и анализа публике, а представљени су и бројни примери из праксе односа с медијима.
Рецезенти публикације су: Мр Мила Карас, музејски саветник Природњачког музеја у Београду, и др Мирјана Глигоријевић, редовни професор Економског факултета у Београду.
Циљ ове књиге био је да се читаоцима представи значај музеја и његов позитивни утицај на друштво, као и важност улоге односа с јавношћу у савременом раду музеја. Ова публикација је струковно подржана од стране Друштва Србије за односе с јавношћу, Националног комитета ИКОМ Србија и Музејског друштва Србије.

Цена 600, - РСД

Српско језеро

Аутор Гордана Јовановић

Монографија представља прву до сада свеобухватну синтезу досадашњих резултата познавања слатководне средњемиоценске фауне која је пронађена у седиментима Српског Језера. Представља спој великог броја систематизованих информација из литературе и сопствених истраживања аутора. Садржи око 40 фотографија фосила, цртежа и других илустрација које су коришћене као важан репер за утврђивање граница и старости Језера. Приказан материјал потиче претежно из налазишта фосила са територије Србије, док је за терене Косова и Македоније дат само кратак осврт. Врло богата збирка из Природњачког музеја сакупљана у периоду дужем од стотину година омогућила је доношење закључака о основним одликама Српског Језера, али и отворила многа питања која ће се решавати у будућности. У књизи се на основу врста седимената и главних представника фосилних организама који су у њима сачувани разматрају проблеми који постоје око утврђивања граница, старости и услова који су омогућили настанак Језера. Монографија која је објављена у издању Народног музеја Крушевац и Природњачког музеја из Београда представља својеврсну збирку информација која ће послужити за будућа истраживања у области палеолимнологије. Preuzeti u PDF-u

Хетероптера

У оквиру едиције Посебна издања Природњачког музеја у Београду књига 43, Аутор Љиљана Протић

После 160 година од првих истраживања Хетероптера у Србији штампана је књига посвећена само овом реду инсеката. Књига је резултат вишедецнијског рада кустоса ентомолога у Природњачком музеју. У књизи је обрађен историјат истраживања Хетероптера у Србији, њихови фосилни остаци, морфологија, класификација, описи појединих врста, станишта која насељавају, биогеографска припадност, типови исхране, комуникација (музицирање и стридулација), штете и користи које човек има од појединих врста. Највећи део књиге посвећен је збиркама Хетероптера које се налазе у Природњачком музеју. Обрађени су сви примерци из иницијалне збирке (најстарији примерак из 1904), затим збирке Николе Кормилева, Петра Новака и Студијске збирке у којима се укупно налази 1034 врсте. Врсте су приказане у 41 табели, а у последњој колони наведена је држава из којих примерци потичу. У фауни Србије заступљени су представници 35 фамилија. Према садашњем попису Србији је утврђено 835 врста. У тексту се налази 126 фотографија, скица, морфолошких детаља, портрети старих ентомолога. Ова књига остаће запамћена по савршеним илустрацијама Хетероптера, које је урадио ентомолог Александар Стојановић. Штампано је 180 оригиналних цртежа – илустрација, које су нацртане тако прецизно да се види и најмањи морфолошки детаљ и биће од велике помоћи при идентификацији.
У посебном поглављу обрађене су економски важне врсте. Од актуелних фитофага, економски важне врсте су на пример штеточине жита, Eurygaster spp (Scutelleridae), Aelia spp. (Pentatomidae). Затим врсте фамилија Rhopalidae i Lygaeidae, које се хране не само биљним соковима, него и семењем биљака. Неке врсте фамилије Tingidae, као фитофаге штеточине су многих декоративних врста дрвећа у парковима и дрворедима. Типичан пример је Corythuca ciliata Say. Многе врсте Хетероптера су важни предатори штетних инсеката и гриња, из фамилија Anthocoridae, Pentatomidae: Asopinae, Nabidae. Неке врсте Miridae су нарочито корисне јер се хране биљним вашима, њиховим јајима и успешно се користе у биолошкој контроли. Хетероптера, ектопаразити, хематофаге из фамилија Cimicidae i Reduviidae преносиоци су заразних болести (Шагас, хепатитис Б, ХИВ, жута грозница). Посебно је обрађена сарадња са Хетероптеролозима из целог света. Наведена су међународна удружења, досадашњи конгреси на којима се размењују знања, искуства, добијају нове идеје и смернице за рад сваког појединца. Последње поглавље је библиографија која обухвата 508 референци..

 

Sadržaj u PDF

Цена: 1000, – РСД

Слепи мишеви и процена утицаја на животну средину

Овај приручник је направљен у оквиру пројекта “Слепи мишеви и процена утицаја на животну средину: алати за имплементацију Европске хабитат директиве и ЕУРОБАТС споразума у Србији” који су реализовали Друштво за очување дивљих животиња „Мустела“ из Београда и Холандско друштво за проучавање и заштиту сисара (Zoogdiervereniging), уз помоћ Природњачког музеја и уз подршку Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије. Пројекат је финансирало Холандско министарство економије, пољопривреде и иновација у оквиру Акционог плана ББИ МАТРА за пројектни период 2005-2008.
Документ је доступан и на адреси Министарства:
http://www.ekoplan.gov.rs/src/15-Ostala-dokumenta-127-document.htm
Priručnik u PDF

Како је земља оживела или кратка прича о пола милијарде година

Аутори: Деса Ђорђевић-Милутиновић и Сања Алабурић Илустрације: Бора Милићевић Дизајн: Весна Панајотовић

Књига на веома једноставан, научно-полуларан начин, објашњава како је настао и како се развијао живот на Земљи у последњих 500 милиона година. Како су изгледале прве копнене биљке и животиње. Зашто неки диносауруси имају перје. Када је постојало време у коме су птице биле веће од коња. Зашто су научници једно древно ледено доба назвали Земља-снежна лопта. Ове и многе друге занимљивости, једноставно описане и богато илустроване, првенствено имају за циљ да у што већој мери допринесу знању о биљном и животињском свету који је у прохујалим временима насељавао Земљу.
Сазнајте нешто више о прастарим гљивама високим пет метара, џиновском морском прасету, древним примитивним биљкама које више не постоје, непознатим леденим добима, огромном безрогом носорогу, малом еохипусу - коњићу са четири прста и крволочној диатрими – птици која га је ловила. Да ли сте знали да су преци китова личили на видре, и да су некада давно, пре 300 милиона година, Земљом ходили чудни зверолики рептили – данас потпуно непозната група животиња. Књига је намењена свима који желе да сазнају нешто више о еволуцији, настанку и развоју живота на овој нашој дивној и јединственој Планети.

Деса Ђорђевић-Милутиновић

Цена: 500, - РСД

Процена диверзитета коровске флоре урбаних средина

Аутори монографије: Др Марко Љ. Несторовић, кустос ботаничар – херболог, Природњачки музеј Београд, Проф. др Бранко Константиновић, редовни професор, Пољопривредни факултет Нови Сад

Овoм монографијом представљени су резултати трогодишњег истраживања коровске флоре на подручју Београда (Палилула) и београдског атара (Панчевачки рит, Грочанско виногорје). Главно тежиште истраживања ове студије усмерено је на утврђивање распрострањености, флористичког састава, структуре и антропогене условљености у развоју, еколошком зонирању и сукцесији коровске флоре на рудералним стаништима, усевима и засадима. Подручје Београда, с обзиром на своју величину, географски положај, климатске, геолошке, геоморфолошке, хидролошке, историјске и друге карактеристике, као и с обзиром на динамику развоја и неуједначеност урбанизације, обилује различитим категоријама коровских и рудералних станишта и представља изванредан модел – објекат за општа и специфична истраживања коровске флоре.Флористичком анализом добија се полазна основа за било каква даља проучавања корова. Флористичка, еколошка и фитогеографска истраживања коровске флоре пружају најрелевантније податке о еколошким карактеристикама коровских биљака, што представља основу за изналажење и примену најцелисходнијих мера заштите. Изабране мере заштите у том случају су еколошки, токсиколошки и економски оправдане. На тај начин, применом хербицида обезбедиће се елиминација конкурентских односа коровских и повећања приноса гајених биљака. Правилним избором и начином примене хербицида избећиће се нежељене последице по гајену биљку, спољашњу средину и човека.

Приручник за алергене биљке

Марко Несторовић и Мирослав Јовановић

Приручник за алергене биљке је популарна публикација која свет алергених биљака приказује са ботаничког и медицинског аспекта. Представљене су алергене биљке које на нашим просторима изазивају поленске алергије. За сваку врсту дат је кратак морфолошки опис, опште распрострањење, фотографија, а за поједине врсте и микроскопски приказ поленових зрна. Приказан је и календар полена у ваздуху.
У Приручнику можете сазнати: шта су поленске алергије; зашто полени утичу на неке људе а неке не; који су симптоми поленских алергија; како се заштити; лекови који се користе у терапији алергијских обољења; шта је имунотерапија.
Посебан део публикације објашњава хомеопатски приступ алергијама. Коначно, овај «Приручник за алергене биљке» може да буде од помоћи делу стручне и научне јавности који се бави неким сегментом истрарживања алергених биљака, а којима сажете информације из ове области могу да буду од значаја.
Аутори Приручника за алергене биљке:
др сц. Марко Љ. Несторовић, кустос ботаничар - херболог, Природњачки музеј, спец. Мирослав Јовановић, виши конзерватор ботаничар, Природњачки музеј, мр сц. др Горана Шовљански, лекар, спец. пнеумофтизиологије - имунолог, Градски завод за болести плућа и туберкулозу, прим. др Љиљана Бајић Бибић, лекар, спец. интерне медицине – пулмолог – хомеопата, КБЦ Бежанијска коса, мр сц. Јадранка Јокић, биолог, Градски завод за болести плућа и туберкулозу.

Из света природе

Гордана Јовановић, Драгана Ђурић и Миодраг Јовановић

Издавањем публикације Из света природе Природњачки музеј је покренуо још једну акцију која треба да помогне слепим и слабовидим особама а истовремено и да користи свим заинтересованим који о свету природе желе сазнати из света књига. Научно популарним текстовима о природи је описан живот на Земљи. То је уједно и књига у којој се једна за другом нижу приче из природе уводећи читаоца у живот различитих живих бића која су се смењивала кроз време и делила просторе Планете кроз милионе година. Занимљиво и корисно издање Музеја, је приређено на један потпуно нов начин, какав није забележен на нашим просторима. Посебно припремљене илустрације одабраних предмета су урађене у блиндрук штампи и читаоцу омогућавају да се и тактилним путем упозна са различитим облицима живота као што су давно изумрли трилобити, гуштери, ајкуле и др. Тродимензионални приказ мотива из природе пропраћен је текстовима на латиничном и Брајевом писму.

Аутори

Цена 450,- РСД

Зелено и црно - Прича о чају

Деса Ђорђевић-Милутиновић, Олга Васић и Балша Ђурић

Ако сте мислили да је припремање чаја једноставно, и да је то само преливање врелом водом кесице чаја, свакако треба да купите публикацију ЗЕЛЕНО И ЦРНО – ПРИЧА О ЧАЈУ која прати истоимену изложбу, и да се уверите да то није баш тако.Иако у функцији каталога изложбе, публикација је у ствари књига о чају у којој се на приступачан и занимљив начин описује пут који листићи убрани на плантажама пролазе и прелазе до шољице пријатног, окрепљујућег и лековитог напитка. Највећа вредност ове публикације су описи карактеристика четири основна типа, као и већег броја најпознатијих врста чајева, и препоруке за њихово правилно припремање. Ту се налази и историја чаја који је из своје постојбине Кине већ у првим вековима нове ере кренуо у освајање света. Посебна занимљивост публикације су фотографије и текст о предметима од порцелана у којима се чај припрема или послужује.

Олга Васић

Цена: 400,- РСДЗаборављена браћа Радовановић

Марина Мучалица

Монографија и комплетан издавачки опус браће Радовановић, аутора мр Марине Мучалице.

ДВД је изашао из штампе 24. новембра 2009. године, тачно 150 година од првог објављивања Дарвиновог капиталног дела «Постанак врста» у Енглеској.
Ова монографија је покушај да се све доступно о њима и све што су написали и превели нађе на једном месту.

Аутор

Цена: 700,- РСДПриручник за ловце на диносаурусе

Зоран Марковић и Деса Ђорђевић-Милутиновић

Палеонтологија је наука која се бави проучавањем изумрлих биљака и животиња које су некада насељаваље нашу Планету. Свако ко би желео да проучава диносаурусе и друге изумрле животиње на самом почетку свог рада и истраживања мора научити најважнију ствар у палеонтологији – свет какав ми данас познајемо није одувек овако изгледао. Континенти, клима, мора и океани, планине, џунгле, пустиње, животиње и биљке некада су изгледали сасвим другачије.

Аутори

Цена: 500,- РСДПриродњачки музеј – Водич

Уредиле Љиљана Протић и Олга Васић

У публикацији су приказани разноврсност и богатство збирки Музеја, као и њихов значај у развоју културе на националном и међународном нивоу. Подаци наведени о времену и начину настанка сваке збирке, броју примерака и територији са које примерци потичу (на националном, регионалном, континенталном и светском нивоу), показују дуготрајност, континуитет и свеобухватност рада Природњачког музеја на прикупљању, заштити и очувању природне баштине, кроз више од 100 година. Збирке, њихови делови или поједини примерци, који су послужили као база за израду капиталних или значајних књига и радова, говоре о изузетној вредности збирки Музеја за националну и међународну науку. Публикација је илустрована великим бројем фотографија у боји. Намењена је корисницима широког распона у погледу узраста, а текстови су у погледу терминологије и објашњења написани тако да су приступачни и за кориснике који немају формално биолошко и геолошко образовање.

Цена: 320,- РСДButterflies

Љиљана Анђус

У раду је приказана збирка дневних лептира суперфамилија Hesperioidea i Papilionidea у Природњачком музеју у Београду. Збирка садржи више од 7000 примерака. Наведени су налази 165 врста лептира. Уз налазе врста наведени су локалитети, сакупљачи и датуми сакупљања. У раду је представљен и Регистар врста као и Регистар локалитета са УТМ ознакама. Материјал је сакупљен на око 200 локалитета највећим делом на територији данашње Србије, Словеније, али и са територија других бивших југословенских република. Овај каталошки преглед збирке суперфамилија Hesperioidea i Papilionidea у Природњачком музеју треба да пружи слику о вредности и стању ове збирке дневних лептира. Овај попис се може сматрати првим кораком у представљању ове збирке. Даља научна обрада пружиће могућности да се изнети подаци искористе при изради биогеографске класификације дневних лептира Балканског полуострва. Такође, ове податке треба узети у обзир код проширења карата распрострањења лептира претходне Југославије, као и при актуелним покушајима формирања Црвене књиге дневних лептира Србије. Све то, у крајњем случају, води ка додатном извору података у изради националне фауне Србије и земаља претходне Југославије. Рад је у 2007. години у потпуности припремљен за штампање и текст је предат штампарији. Ово посебно издање Природњачког музеја под бројем 40. изашло је из штампе на самом почетку 2008. године.

Цена: 300, - РСД

Pliocene ostracodes of the Paludinian Beds in the Pannonian Plain, Serbian Part

Nadežda Krstić

Надежда Крстић
Извод из рецензије:Публикација Др Надежде Крстић је изузетно озбиљна студија настала као резултат њеног дугогодишњег и стручног рада у тој области. Иако аутор наглашава да су презентовани само прелиминарни резултати, јасно је да је прикупљен огроман материјал са бројних локалитета, што представља одличну основу за будућа истраживања у овој области. Било би штета да резултати претстављени овом публикацијом остану недоступни за шири круг стручњака који се баве овом проблематиком.
Проф. Др. Милорад Димитријевић, Председник Савезног комитета за израду
Основне геолошке карте 1: 100.000, оцењује публикацију

Цена: 3000,- РСД


Додирнимо природу 2

Мр Гордана Јовановић, Миодраг Јовановић и Драгана Ђурић

Нова тактилна поставка изложбе “Додирнимо природу 2“, својим јединственим, иноватним додир програмом који подстиче сва чула посетилаца, Природњачки музеј показује још једном своју спремност да изложене предмете из природе прилагоди целокупном грађанству и постане Музеј за све.

Цена: 300, - РСД

Небески ловци

Марко Раковић и мр Далиборка Станковић

Птице грабљивице су одувек представљале симбол брзине, спретности и узвишености и због тога су њихови симболи коришћени на многим грбовима средњевековне властеле, какави су грб Немањића и Лазаревића, са двоглавим орлом. Данас птице грабљивице представљају једну од најугроженијих група, услед све већег уништавања станишта како на простору Србије, тако и у околним земљама, недостатка хране, загађења, колекционарства и убијања. Због тога је основни циљ изложбе Природњачког музеја «Небески ловци» да истакне значај птица грабљивица у природи и да се публика на научно – популаран начин упозна са небеским владарима. Сам каталог изложбе је осмишљен да на једноставан начин представи чудесан свет ове истовремено и моћне и угрожене групе птица и да подигне свест јавности о неопходности заштите птица грабљивица у нашој земљи.

Аутори

Цена: 350, - РСД

И би светлост...

Татјана Милић-Бабић

Каталог изложбе стена и минерала „И би светлост” садржи научно – популарно и сажето написане занимљиве информације о Природњачком музеју, минералошко – петролошкој збирци, минералима и стенама, све до кратког приказа експоната који су изложени. Каталог има око 20 фотографија минерала и стена, чита се са лакоћом и намењен је широкој публици.

Аутор

Цена: 300, - РСД

Dinosaurios Agrentinos - Džinovi Patagonije

Fabio Frahtenberg, Jorge Kalvo i Oskar Frahtenberg

Откријте овај фасцинантан свет... Наука може бити забавна...

Цена: 500, - РСД

Србија у време диносауруса

Гордана Јовановић и Драгана Ђурић

Изложбом "Србија у време диносауруса" изложен је само мали број примерака необичних изумрлих створења из богате збирке Природњачког музеја. Док су поједини примерци из Србије праве реткости за свет Мезозоика целе Планете (фосилна ража и трагови најстаријих диносауруса), други примерци су по свом изгледу веома слични и сродни са многим врстама и сведоче о разноврсности и променљивости живог света.

Славко Спасић

Цена: 200, - РСД

Рибе

Дубравка Мићковић

Поставка изложбе "Рибе" обухвата експонате слатководних и морских врста риба пореклом из река Србије, али и Неретве, Охридског језера, Бојане и Јадранског мора. Представљене су комерцијалне, али и ретке врсте различите таксономске припадности, величина и облика.

Аутор

Цена: 200, - РСД

Mente et malleo

Александа Маран и Драгана Вучићевић

Геолошка изложба "Mente et malleo" посвећена је упознавању једног сегмента националне природне баштине који обухвата покретан фонд геонаслеђа Србије, предмете из геолошке ризнице Природњачког музеја.

Аутори

Цена: 450, - РСД

Скелети уживо

Милан Пауновић

Изложба "Скелети уживо" припада класичном концепту природњачких изложби којима се обрађује и расветљава једно од основних интересовања некада, у време настанка савремене зоологије, медицине и ветерине, веома популарно, а које у последње време упоредо са снажним развојем генетичких приступа, доживљава своју ренесансу на пољу биолошких наука. На изложби су приказани скелети различитих врста животиња, различите таксономске припадности, величина и облика. Посетиоцима је представљена практична улога скелета неког организма, његови типови и делови, таксономске специфичности, а ученицима и студентима се пружа прилика да директно сазнају и виде детаље који су саставни део њиховог школског градива.

Аутор


Цена: 200, - РСД

Историчар природе - Никола Пантић

Деса Ђорђевић-Милутиновић

Публикација „Историчар природе - Никола Пантић“ на сликовит и популаран начин приказује истраживања академика др Николе Пантића (1927 - 2002), који се деценијама бавио палеоботаником (науком о изумрлим биљкама) и прочавањем прошлости наше Планете.
Књига у кратким цртама и веома једноставно описује еволуцију различитих екосистема на Земљи (првенствено на подручју Србије) од пре 400 милиона година (када су прве биљке населиле копно), до пре 2 милиона година када је на Северној хемисфери дошло до појаве Великог леденог доба.
Слободно можемо рећи да је Никола Пантић био један од оних последњих, веома свестраних, природњака - филозофа „старе гарде“. Никада није усвојио „чари и погодности“ компијутеризације већ је увек са собом носио оловку и разне свешчице у које је бележио идеје истог тренутка када би му пале на памет (касније би готово сваку такву идеју објавио у неком научном часопису). Упознајте се са његовим истраживањима и сазнајте како се мењао живи свет Земље од настанка првих копнених биљака и животиња до данас.


Аутор

Цена: 400, - РСД