Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

Годишњак Природњачког музеја

365 дана Природњачког музеја у години

Природњачки музеј је у оквиру своје издавачке делатности, од 2007. године покренуо нову едицију - ГОДИШЊАК - 365 дана Природњачког музеја. Годишњак је осмишљен тако да се у њему објаве подаци о свим пословима, активностима и догађајима у једној календарској години: вести, информације о резултатима кустоса (нови примерци за збирку, нови локалитети, нов налаз за науку, за Србију и Балкан), сређивање збирки, усавршавање (магистратуре, докторати, стучни испити), објављени радови, учешће на скуповима, популаризација у медијима, рад Библиотеке, иновације у интерактивном едукативном раду са посетиоцима, промоције и презентације. Циљ покретања Годишњака је да садашња генерација запослених, остави трајан документ о раду у Природњачком музеју који заслужује да буде овековечен. Стратешки циљ унапређења рада Музеја применом савремених музеолошких стремљења у свету захтева квалитетну и објективну евалуацију рада свих запослених. Овако конципиран Годишњи извештај то остварује у потпуности.

Годишњаке од 2009.године можете преузети у ПДФ.

Godišnjak PMB za 2007. godinu

Godišnjak PMB za 2008. godinu