Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
08/10/2020

Обустава сва три преговарачка поступка
Наручилац Природњачки музеј, обуставио је сва три преговарачка поступка без објављивања јавног позива.
Из техничких разлога, поступак није окончан на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Ино-ПонуђачИ, без обзира на сву електронку преписку и упуства на енглеском језику, која су добили од Наручиоца, нису успели да се региструју, попуне електронске понуде, нити да учествују у електронском поступку.
У складу са предвиђеним новим законским решењима, донета је одлука о обустављању за преговарачки поступак без објављивања јавног позива, односно спроведен је поступак одустанка, на начин предвиђен законом.
Одлука о обустави ПДФ
Исправка обавештења и информације - лобање ПДФ
Исправка обавештења и информације - гљиве ПДФ