Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
08/10/2020

Закона о јавним набавкама - без објављивања јавног позиваУ складу са чланом 62. и 91. Закона о јавним набавкама, покренут преговарачки поступак без објављивања јавног позива.
Природњачки музеј покренуо поступак на начин утврђен новим законом о јавним набавкама који се примењује од 1.7.2020. године.

Период објаве за сва три поступка је 8.9-18.9.2020. године.

Из техничких разлога, поступак није окончан на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Ино-ПонуђачИ, без обзира на сву електронку преписку и упуства на енглеском језику, која су добили од Наручиоца, нису успели да се региструју, попуне електронске понуде, нити да учествују у електронском поступку.
Од свега претходно наведеног зависило је спровођење поступка.

Природњачки музеј је изнео проблем и упутио га Канцеларији за јавне набавке.
Поступак обустављен на начин предвиђен законом.
Законом о јавним набавкама није предвиђена могућност спровођења поступка на енглеском језику, нити постоји превод за постојећа упуства за коришћење новог Портала јавних набавки. Исто није предвиђена могућност учешћа ино-добављача, проблем настаје при регистрацији истих и попуњавању електронске понуде на Порталу јавних набавки.
Одлука Bone clones PDF
Oдлука Гљиве PDF
Oдлука без пријављивања позива PDF