Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
07/10/2020

Закон о јавним набавкамаЗакон о јавним набавкама ступио на снагу 1.7.2020. године.
У јулу месецу завршени поступци ЈНМВ у складу са претходним Законом о јавним набавкама. У августу месецу, извршена регистрација Природњачког музеја на нови Портал јавних набавки, усвојен интерни акт: Правилник о ближем уређењу планирња набавки, спровођењу поступака набавки и праћењу извршења уговора о набавкама, донет нови План јавних набавки за 2020, који је и усвојен 28.8.2020. (у прилогу одлука директора).
У складу са утврђеним поступком, према новом ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА објављен 4.9.2020.

Одлука ПДФ


Основни план ПДФ