Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
06/08/2020

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - радовиУ складу са чланом 116. ЗЈН Наручилац је у обавези да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у спроведеном поступку јавне набавке мале ведности-радови. Обавештење постављено на Портал јавних набавки у складу са поступком који се користио до 1.7.2020. према претходном закону о јавним набавкама. У складу са наведеним објављено је обавештење и на сајту музеја.

Oбавештење о закљученом уговору ПДФ