Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
31/07/2020

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болестиНа основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон - даље: Закон), Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020 - даље: Правилник), који је ступио на снагу 11.7.2020. године.

У складу са чланом 3. Правилника послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

План примене мера послодавци су дужни да донесу у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника, односно до 10. августа 2020. године.

Природњачки музеј исти је донео 30.7.2020.