Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
06/07/2020

Oбавештење о закљученом уговору - услуге штампеУ складу са чланом 116. ЗЈН Наручилц објављује обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од 5 дана од дана закључења уговора.
У складу са наведеним на Порталу јавних набавки објављено је обавештење о закљученом уговору у завршеном поступку јавне набавке, извршење услуге штампе, која је спроведена у две партије.
Уговор закључен за партију 1 офсет штама и за партију 2 дигитална штампа. Објава 6.7.2020.
Oбавештење о закљученом уговору - офсет штама ПДФ
Обавештење о закљученом уговору - дигитална штампа ПДФ