Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
30/06/2020

Oдлукa о покретању поступка јавне набавке - извођење и наставак радоваНа основу одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
израђена је конкурсна документација и позив за подношење понуда за
извођење и наставак радова на објектима Природњачког музеја
Услови и рокови предвиђени у конкурсној документацији.
Наручилац је дужан да конкурсну документацију и позив за подношење
понуда објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Kонкурснa документацијa ПДФ
Позив за подношење понуда ПДФ