Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
15/06/2020

Одговор на захтев за додатне информације - тендер штампаОдговор на постављено питање, односно захтев за додатне информације и појашњења у вези са са Конкурсном документацијом у поступку ЈНМВ бр. 2/546/2020 офсет штампа, Партија 1.

Одговор прослеђен подносиоцу захтева одмах 12.6.2020. године, исти постављен на портал и сајт музеја.

ПДФ