Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
10/06/2020

Покретање поступка јавних набавки - штампаУ складу са планом јавних набавки за 2020. покренут је поступак Ј.Н.М.В. - извршење набавке, услуга штампе материјала за извршење редовне и програмске делатности за Природњачки музеј.

Поступак се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама у две партије.
Партија 1 офсет штампа и Партија 2 дигитална штампа.

У складу са важећим законом о јавним набавкама објављује се Конкурсна
документација
и Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и
сајту музеја