Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
13/03/2020

Одлуку о додели уговора - набавка електричне енергијеУ складу са чланом 108 ЗЈН Наручилац је у обавези да Одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.


ПДФ