Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
27/02/2020

Позив за подношење понуда - куповина електричне енергије
У складу са Законом о јавним набавкама, доноси се Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности. На основу члана 60. и 61. ЗЈН објављује се позив за подношење понуда и конкурсна документација на Порталу управе за јавне набавке и сајту музеја.
Предмет набавке је куповина електричне енергије-добра.
Објављивање извршено 27.2.2020. Понуде се достављају до 11.3.2020.
до 12 часова, отварање понуда 11.3.2020. у 12. и 30 часова.

Конкурсна документација ПДФ

Позив за подношење понуда ПДФ