Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
05/11/2019

Одлука о додели уговора - препарирањeУ складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја о стучној оцени понуда доноси се Одлука о додели уговора. Одлука се објављује на начин утврђен ЗЈН
У прилогу
Одлука о додели уговора - поступак јавне набавке мале вредности извршење услуге препарирања
ПДФ Одлуке