Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
01/11/2019

Одлука о додели уговора - обезбеђење 2019/2020У складу са чланом 108. Закона о јавним нaбавкама на основу извештаја о стручној оцени понуда доноси се Одлука о додели уговора. Одлука се објављује на начин утврђен ЗЈН У прилогу Одлука о додели уговора - обезбеђење 2019-2020