Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
21/10/2019

Измене Конкурсне документације и додатна објашњењаУ складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац је у обавези да заинтересованом лицу, да да одговор на постављени захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде или у вези са изменом или допуном конкурсне документације у предвиђеном року законом.
Истовремено постављена измена Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рокова за подношење понуда. Измена конкурсне документације и обавештење постављени на Портал Управе 21.10.2019.