Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
17/10/2019

Покретање поступка јавне набавке - израда таксидермијских препарата сисара.На основу Плана јавних набавки а у складу са чланом 53. Закона о јавним набавкама донета је одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности, извршење услуге препарирање експоната , израда таксидермијских препарата сисара.
Наручилац је на основу члана 60. и 61. ЗЈН припремио позив за подношење понуда и конкурсну документацију.
У складу са чланом 57. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација су објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници музеја ( 17.10.2019.)