Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
15/10/2019

Одговор на Захтев за додатне информације - извођење радоваОдговор на Захтев за додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом отворени поступак извођење радова.

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама Наручилац је у обавези да заинтересованом лицу, да да одговор на постављени захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде или у вези са изменом или допуном конкурсне документације у предвиђеном року законом.

У прилогу: Oдговор у ПДФ
Одговор постављен на Портал Управе за јавне набавке и упућен електронским путем заинтересованом лицу 15.10.2019. године.