Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
15/10/2019

Одговор на Захтев за додатне информацијеОдговор на Захтев за додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом - отворени поступак извођење радова.

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама, Наручилац је у обавези да заинтересованом лицу, да одговор на постављени Захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде или у вези са изменом или допуном Конкурсне документације у предвиђеном законском року.

У прилогу:
Одговор постављен на Портал Управе за јавне набавке и упућен електронским путем заинтересованом лицу 15.10.2019. године.