Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
24/05/2019

Промоција издања GEODIVERSITY AND GEOHERITAGE – FROM THEORY TO PRACTICEПромоција издања

Монографија GEODIVERSITY AND GEOHERITAGE – FROM THEORY TO PRACTICE
Aутор: Александра Маран Стевановић
Издавач: Природњачки музеј у Београду

Монографија је резултат дугогодишњих истраживања аутора посећених проучавању и заштити објеката геодиверзитета и геонаслеђа. Настала је у намери да шира стручна, као и заинтересована јавност ближе упозна процесе, облике и појаве у оквиру неживе природе, који су значајни и вредни са становишта науке, струке, културе и образовања и да се истакне удео појединаца али и појединих међународних организација у препознавању геодиверзитета као важне компоненте природе и природног наслеђа.

Монографија представља синтезу до сада доступних резултата истраживања у домену геоконзервације, која су спровели различити истраживачи, укључујући и аутора. Обухвата разраду методологије и критеријума за процену значаја и вредности непокретних и покретних објеката геонаслеђа (валоризација појединих подручја у Србији и геолошких збирки Природњачког музеја у Београду), као и јасно дефинисане категорије објеката, издвојене на основу извршених анализа (објекти од међународног, националног, регионалног и локалног значаја).
Посебна пажња посвећена је идентификацији потенцијалних фактора ризика, уз сугестије које превентивне, корективне и куративне мере заштите треба применити да би се избегли или превазишли ризици.
У посебним поглављима дискутован је менаџмент заштите објеката геодиверзитета и геонаслеђа, дат је преглед међународних организација, активности и иницијатива везаних за геоконзервацију, као и приказ геопаркова, које је аутор имао прилику да посети и истражи, укључујући и подручје геопарка Ђердап у оснивању.
На основу генералне процене постојећег стања у области геоконзервације, предложене су активности које треба да се предузму у циљу интензивирања рада на заштити геодиверзитета и геонаслеђа.

Место и датум промоције монографије
Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5
10. јун 2019. године, 14 часова

Референца
MARAN STEVANOVIĆ, A., 2018: Geodiversity and geoheritage–from theory to practice. Natural History Museum in Belgrade, Special issue 45, 1-124
Насловна страна

Импресум