Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
19/10/2018

Позив за подношење понуда у поступку ј.н.м.в. - наруџбеницаУ складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама донета одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности - наруџбеница, добра USB за FLEŠ меморију.
У складу са наведеним постављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, сајту Музеја.

пдф позива за подношење понуда