Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

Библиотека

Библиотека Природњачког музеја је међу најстаријим научним библиотекама у Србији. Званично је основана 1903, али први подаци о библиотечкој и издавачкој делатности потичу из 1899. године. Музеј је те године од проф. Симе Тројановића откупио скоро читав тираж (450 од 500 примерака) посебних отисака чланка “О медведима” који је штампан у београдском “Ловцу”. На тај начин је Одбор за подизање Музеја српске земље помогао ову научно-популарну публикацију. Музеј се сматрао [су]издавачем, што је вероватно и његова прва издавачка активност. Први велики прилог Библиотеци била је комплетна стручна библиотека проф. др Лазара Докића, коју је породица после његове смрти поклонила Музеју. У извештају за 1903. годину пише: “Поклоном књига покојног др Лазара Докића који је учинила његова породица ударен је темељ за стручну библиотеку у Музеју српске земље”. Управо те 73 библиотечке јединице, сматрају се данас основним и иницијалним фондом Библиотеке. Нажалост, неке од ових књига не налазе се више у Библиотеци јер су, или уништене током два рата, или су позајмљене и никада нису враћене.
Иако неуједначеним темпом, фонд Библиотеке непрестано се увећавао куповином, разменом и поклонима. Библиотека данас има 21554 наслова књига, 1183 наслова часописа (76830 бројева), 1005 географских и геолошких карата и 226 рукописа. Од укупног броја наслова часописа на српском, односно српскохрватском језику је 261. У фонду Библиотеке највреднији је велики број старих и ретких књига, прва издања, и комплети многобројних значајних научних часописа из целог Света. У Библиотеци се налазе и комплети часописа Гласник Природњачког музеја у Београду (сер. А, Б и Ц, до 1966.: Гласник Музеја шумарства и лова), као и сва посебна издања Музеја. У гласницима Природњачког музеја објављена су 1154 рада. Штампани су углавном на српском језику са резимеима на неком од светских језика од којих је највише заступљен енглески. Већина Посебних издања штампана је такође на српском језику. Свој часопис, Гласник Природњачког музеја у Београду, Библиотека размењује са сродним установама у земљии иностранству. Богатство и разноврсност Библиотеке у потпуности могу да одговоре потребама научног и стручног рада у свим областима геолошких и биолошких наука.